SIEU NHAN

Game siêu nhân mới hay nhất - game siêu nhân gao


Game siêu nhân gao

Cách chơi game siêu nhân gao

Sử dụng phím cách để và phím X để ra đòn hủy diện. Cẩn thận những cạm bẫy gặp phải trên đường đi. Tấn công những con robot đen để hoàn thành những nhiệm vụ được giao.