SIEU NHAN

Siêu nhân điện quang Tập 2 Ultraman Tiga (Thuyết minh)

Siêu nhân điện quang

Tiga là một thành viên tân binh của các đội tự vệ siêu ruột cũng là một phi công tài năng. Sau khi tuyệt vọng bảo vệ một đứa trẻ gặp nguy hiểm và duy trì một chấn thương nghiêm trọng, ông được chọn như Ultraman Zero, kết quả là sự ra đời của một anh hùng mới. Sử dụng các Brace Zero, Tiga là có thể chuyển đổi thành Ultraman không.
Người ta nói rằng Tiga cũng sẽ chuyển đổi thành siêu anh hùng mới đó sẽ là điểm thu hút chính của bộ phim,Ultraman Saga với sự giúp đỡ của Brace SAGA, mà là nâng cấp Brace Zero. Nó không phải là chắc chắn nếu Ultraman Saga là sự hợp nhất tin đồn hình thành 3 ultras hoặc chỉ một cực khác nhau từ  Ultramen đã đề cập.